Voor verwijzers

Voor wie

Eigenwijs biedt (ambulante) begeleiding en behandeling, zowel in een groepssetting als individueel voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar oud, die opgroeien in een kansarm systeem, moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien of psychische problemen hebben.

Eigenwijs ziet de Eigenwijze kinderen en ouders niet als ‘mensen met privéproblemen’, maar als worstelend met maatschappelijke vraagstukken, met onderwerpen die de gemeenschap aangaan. Het is die visie die alle opvoedproblematiek in het relevante, maatschappij brede perspectief plaatst. Daarmee werkt Eigenwijs met de principes van methodische ouderbegeleiding. Dit is een geaccrediteerde methodiek, voor o.a. de NVO, het NIP en het SKJ.

 

Inclusie 

Exclusie 

ASS (Autisme) 

Het kind behoeft veel lichamelijke verzorging 

ADHD 

Het kind heeft psychoses 

Moeilijk verstaanbaar gedrag 

Het kind is nog niet zindelijk 

Procesdiagnostiek 

Lichamelijke beperking 

Opvoedvragen 

Verpleegkundige zorg (voorbehouden handelingen nodig) 

Trauma 

IQ: niet lager dan LVB 

Hechtingsproblematiek 

Onoverbrugbare taalbarrière  

Onderwijsbegeleiding 

 

McDD 

 

Ontlasting gezinssituatie (kort- en langdurend) 

 

Angst- en dwangstoornis 

 

Overgang jeugd (18-) naar WMO (18+) 

 

Sprake van een OTS (Jeugdbescherming) 

 

 

Contracten

Waarschijnlijk kent u ons al als partner in de zorg. De beschikking, samen met het plan van aanpak, vormen voor ons de basis van de intake. Hierna maken we samen met de cliënt een behandel- of begeleidingsplan. Samen met u zullen we kijken welke beschikking het meest passend is voor de hulpvraag van de cliënt/het gezin. We hebben contracten met de volgende gemeenten: 

  • Gemeente Breda
  • Gemeente Oosterhout
  • Gemeente Drimmelen 
  • Gemeente Geertruidenberg 
  • Gemeente Altena 

 

Kwaliteit, veiligheid en registraties

Op de groep zijn altijd 2 begeleiders aanwezig met een SKJ-registratie. Daarnaast zal overkoepelend een gedragswetenschapper op de groep staan met een NIP-registratie. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Alle medewerkers bij Eigenwijs beschikken over een VOG. 

BHV en EHBO 

Op de groep is altijd iemand aanwezig met BHV en EHBO.